(021)46858149

شرکت مهندسی کشت افزا

امروزه به خوبی مشهود است که متخصصین توانمند کشاورزی برای ارایه بهترین محصول تنها به یک سری ماشین آلات جدید و وسایل اندازه گیری دقیق و با کیفیت نیاز دارند

در این راستا شرکت مهندسی کشت افزا، یکسری کامل از دستگاه های لینییر و سنترپیوت را که از تکنولوژی علمی روز و کیفیتی عالی برخوردار می باشد، ارایه نموده است.

امروزه کشاورزان کاملا اگاهند که موفقیت به معنای واقعی تنها در سایه ابیاری دقیق با یکنواختی توزیع اب و صرفه جویی در مصرف آن بدست می آید لذا برای کسب این موفقیت و استفاده از ماشین آلاتی با عمر طولانی و مطمین ، شرکت پیشرفته ترین روش ها را در این دستگاه ها بکار برده است.

چرا شرکت کشت افزا

استفاده از تکنولوژی روز

بهره گیری از یکسری کامل از دستگاه های سنترپیوت و لینییر با کیفیت عالی

استفاده از متخصصین توانمند

بهره گیری از متخصصین توانمند کشاورزی جهت ارایه بهترین محصول

نوآوری

جهت رسیدن به تولید فزاینده با بازگشت سریع سرمایه

صرفه اقتصادی

آبیاری مدیریت شده با راندمان بالا و صرفه جویی در انرژی و نیروی انسانی